Da se upoznamo

Dobar dan,
Zovem se Vojislav Vuković, po struci sam ljekar i biolog. Studirao sam medicinu na Univerzitetu u Sarajevu, a poslijediplomske studije sam završio na Univerzitetu u Torontu. Tokom moje cjelokupne karijere bavio sam se razvojem novih lijekova za liječenje raka.

Radio sam na univerzitetskim istraživačkim institutima i u farmaceutskim i biotehnološkim firmama u Njemačkoj, Kanadi i u SAD-u.
Nekoliko puta u toku moje karijere bio sam član timova koji su uspješno razvili nove preparate koji se i danas primjenjuju za liječenje raznih vrsta raka. Po mom mišljenju, dobar preparat za liječenje raka treba da bude efikasan, ali i dobro podnošljiv. Mnogi lijekovi imaju efikasnost ali nažalost imaju i mnogobrojne neželjene efekte. Zato sam odlučio da nađem rješenje koje može da stvarno pomogne pacijentima. Ta odluka me je dovela do CaroZANG-a.

jovo